© Henk Schrik / 2002 / © pictures: Henk Schrik
[Holland Beker Wedstrijd Vereeniging - vergadering 2002]
Een keus uit Armoede
Holland Beker voor half geld naar Hazewinkel

Terwijl in het gebouw van de roeivereniging De Hoop, in de zaal ernaast, de buurt weer eens bijeen was te discussiëren over de parkeerproblematiek, kwamen op 21 maart 2002 in de bestuurskamer van De Hoop zoŽn 16 leden van de Holland Beker Wedstrijd Vereeniging bijeen voor een bijzondere algemene ledenvergadering, over wat tijdens de vergadering genoemd werd: een keus uit armoede, en het afscheid van de long-time voorzitter Jaap Gmelich Meijling.

Na de gebruikelijke opening en het verslag van de afgelopen jaarvergadering, verhaalde de scheidende voorzitter Gmelich Meijling nog eens over de jammerlijke ontwikkelingen ten aanzien van de jaarlijkse internationale wedstrijd in Nederland, en vooral natuurlijk van het niet plaatsvinden in 2001 van de strijd om de Holland Beker. Het bleek de HBWV nogal wat ledenverlies te hebben gekost.
Zoals bekend wenste roeivereniging De Maas (vanwege de verbreding van de Bosbaan in 2001) toch hun jubileumwedstrijd niet in Groningen te houden. De HBWV kon zich in 2001 niet 'tijdig' van een geïnteresseerde partner voorzien, en zo ging de strijd om de Holland Beker niet door. Ter vergadering werd nog wel wat gesteggeld tussen de 'heren' van de verenigingen over motivatie, oorzaken en gevolgen, maar echt kwalijk nemen deden ze het elkaar niet, want het blijven 'heren' die elkaar niet echt zeggen waar het op staat. Maar aangezien algemeen het gevoel overheerste dat het uiteindelijk een kwestie van geld was, schikte men zich in dat gevoel van onmacht met het grote geld als de kwaje pier.

Voor 2002 ging de HBWV echter wat vroeger op pad, om de (on)mogelijkheden van het houden, of althans uitreiken van de Holland Beker in 2002, te onderzoeken. En zo werd het idee geboren, 'uit arren moede', zo luidden de woorden van Lex van Drooge in de daaropvolgende discussie, om het dit jaar over de grens te zoeken. Er was immers een wereldbeker wedstrijd in Hazewinkel dit jaar, midden juni. En zo toog men naar het Belgische om dit idee voor te leggen. Daar had men er in principe wel oren naar, althans zo werd op de ledenvergadering van de HBWV gerapporteerd. Was er natuurlijk ook nog altijd die strenge FISA, die het eigenlijk op de wereldbekerwedstrijden voor het zeggen heeft. Ook in het Zwitserse bleek na informatie (in maart) geen bezwaar tegen deze combinatie van wereldbeker skif en Holland Beker gerezen te zijn.

Dus naar het zich laat aanzien, zal de Holland Beker in Hazewinkel een paar minuten aan de winnaar wereldbeker skif worden uitgeleend (Marcel Hacker -GER- als een van grootste kanshebbers?). Niet van harte stemden de leden met deze constructie van over de grens gaan, in, maar niemand had een alternatief voorhanden, en dus werd dit 'armoede-voorstel' geaccepteerd. Maar behalve De Beker, hoe zit het dan met het prijzengeld vroeg de vergadering zich af. Even niet aan gedacht? Wel aan geadcht, maar eigenlijk niet ingecalculeerd. Maar dat vonden de leden toch iets te kort door de bocht. Nou vooruit, de helft van het bedrag van de eerdere jaren moet kunnen, over meer moeten we nog es beraden. Want de HBWV zou wellicht ook nog weleens een bedragje als bijdrage in de wereldbekeronkosten aan Hazewinkel/FISA moeten afdragen voor de extra moeite en tijd die het kost om de uitreiking van de Holland Beker enig cachet te geven tijdens de wereldbekerwedstrijden.
In het wereldbekercircuit doen per land maximaal twee ploegen mee in de Olympische nummers, maar aangezien het, wat de skifwedstrijd betreft, dit keer ook de Holland Beker betreft, zou het aardig zijn, indien kwaliteit voorhanden, eventueel meer Nederlandse deelname toe te staan, een zogenaamde derde wildcard, waarvan acte.

Hoe verder na 2002? Wel eerst maar de voorzitter wisselen, want de toekomst vormt onderdeel van het beleid van het nieuwe bestuur. Jaap Gmelich Meijling werd bedankt voor zijn vele jaren inzet voor de HBWV, en natuurlijk vormde het Groot Amsterdams fotoboek met de nodige roeifoto's een passend cadeau. Tot nieuwe voorzitter van de HBWV werd Tjark de Vries benoemd, gekozen, aangewezen. De Vries nam zich voor om met het bestuur van de HBWV in de komende tijd een soort voortrekkersrol te spelen in de gedachten over een "internationale wedstrijd" in Nederland (Amsterdam?). De eerste minuten van de discussie leken een belofte in te houden; bestaande ervaren organisatoren leken bereid constructief mee te denken; en zelfs vertegenwoordigers van enkele aanwezige studentenverenigingen leken enthousiast voor een collectieve aanpak. Dus die vrijwilligers... geen probleem; nu het geld nog.
Maar naarmate de discussie vorderde ging de discussie toch meer van 'collectief' naar een meningsvorming in de trand van, tja hoe noemen we dat: de "organisatie moet dan wel voor een groot deel ons stempel dragen", aldus de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen. Maar de Vries hield toch de moed er nog even in, en beloofde in de maanden te komen, initiatieven te zullen nemen voor overleg over de Nederlandse 'internationele wedstrijd'.